Siska Croubels

E-mail
siska.croubels@ugent.be
Telefoon
09 264 73 45
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling: kleine molecules
Diergeneeskundige farmacologie en toxicologie
Veterinaire volksgezondheid
Opleidingsonderdelen
Algemene farmacologie
Toxicologie

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 73 45
Telefoon Secretariaat
09 264 73 46

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.