Mieke Uyttendaele

E-mail
mieke.uyttendaele@ugent.be
Telefoon
09 264 61 78
09 264 61 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Microbiële moleculaire biologie
Levensmiddelenmicrobiologie
Opleidingsonderdelen
Moleculair-microbiële technieken
Food Safety
Microbiologische voedselveiligheid
Productinnovatie in de levensmiddelenindustrie
Food Microbiology and Preservation

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 61 78
09 264 61 77
Telefoon Secretariaat
09 264 61 78

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.