Lieven Vandevelde

E-mail
lieven.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 264 34 22
059 41 77 35
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektrische energietechniek
Elektrische energienetten (transport en distributie)
Duurzame energietechniek
Opleidingsonderdelen
Elektrische energienetten
Analyse en berekening van elektrische energienetten
Operationele aspecten van elektrische energienetten
Bouw en berekening van elektrische machines
Midden- en hoogspanningsnetten

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
131 Regeltechniek, 1ste verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 34 22
059 41 77 35
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.