Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
hoogleraar
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
75 VIB - UGent / FSVM 2 (Locus) - Resto Ardoyen, 3de verdieping lokaal 306
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.