Norbert Van den Bergh

E-mail
norbert.vandenbergh@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalmeetkunde
Algemene relativiteit en gravitatie
Opleidingsonderdelen
Wiskundige ingenieurstechnieken II
Wiskundige methoden

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Wiskundige Analyse

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Fax
09 264 49 87
Telefoon Secretariaat
09 264 49 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.