Gwendoline Vanderdonck

E-mail
gwendoline.vanderdonck@ugent.be
Telefoon
09 264 36 77
09 264 36 87
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
onthaalbediende inschrijvingssecr.
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 136
9000 Gent
Werkplaats
Veyrac, 1ste verdieping lokaal 1.07
Telefoon
09 264 36 77
09 264 36 87
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.