Jan Pieters

E-mail
jan.pieters@ugent.be
Telefoon
09 264 61 88
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Warmte- en massatransport
Agrarische constructies

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 018
Telefoon
09 264 61 88
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Logistiek FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 58 96

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.