Jan Pieters

E-mail
jan.pieters@ugent.be
Telefoon
09 264 61 88
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Warmte- en massatransport
Agrarische constructies

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 018
Telefoon
09 264 61 88
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Logistiek FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 58 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.