Jan Pieters

E-mail
jan.pieters@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Warmte- en massatransport
Agrarische constructies

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Logistiek FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 58 96

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 018
Telefoon
09 264 61 88
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.