Greet Van Eetvelde

E-mail
greet.vaneetvelde@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemeen beheer, strategisch management, organisatietheorie, corporate governance
Ingenieurstechnieken: milieu en energie
Omgeving en duurzaamheid, duurzame ontwikkeling

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
131 Regeltechniek, 1ste verdieping lokaal 016
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.