Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 43
09 264 69 36
09 264 69 30
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
lid Raad van Bestuur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.