Leila Vande Velde

E-mail
leila.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 264 75 57
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
secretaris
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Werkplaats
D4 - Klinieken, 1ste verdieping lokaal 022
Telefoon
09 264 75 57
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.