Eric Vanhaute

E-mail
eric.vanhaute@ugent.be
Telefoon
09 331 02 82
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociaal-economische geschiedenis
Wereldgeschiedenis
Vergelijkende studie van regio's
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de wereldgeschiedenis
Historische economie
Critical Global Theories
Master's Dissertation III

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 3de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 331 02 82
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.