Geert De Jaeger

E-mail
geert.dejaeger@ugent.be
Telefoon
09 331 38 70
0474 22 93 92
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
Onderzoeksdisciplines
Moleculaire genetica van planten
Biotechnologie
Proteomics
Opleidingsonderdelen
Celbiologie en genetica
Moleculaire genetica II
Biotechnologie en maatschappij
Molecular Genetics

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
hoogleraar
VIB-adjunct departementsdirecteur
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 38 70
0474 22 93 92
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.