Koenraad Verboven

E-mail
koen.verboven@ugent.be
Telefoon
09 331 01 73
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociaal-economische geschiedenis
Klassieke oudheid
Ontwikkeling van methoden en technieken (archeometrie, paleografie, oorkondenleer,...)
Opleidingsonderdelen
Numismatiek en geldgeschiedenis van de oudheid
Historische praktijk II: Klassieke Oudheid
Historische praktijk III: bachelorproef
Historische praktijk III: onderzoekstaak
Onderzoeksseminarie: oude geschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 006
Telefoon
09 331 01 73
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.