Saskia Buysens

E-mail
saskia.buysens@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Onderzoeksondersteuning FBW

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 99 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.