Geert De Schutter

E-mail
geert.deschutter@ugent.be
Telefoon
09 264 55 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Constructieontwerp en –technologie
Materialentechnologie
Niet-destructief onderzoek, veiligheid en diagnose

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 55 21
Telefoon Secretariaat
09 264 55 35

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.