Karel De Middeleir

E-mail
karel.demiddeleir@ugent.be
Telefoon
09 331 00 43
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Studieadviseur
Functie
studieloopbaanadviseur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 036
Telefoon
09 331 00 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.