Anneke Ovyn

E-mail
anneke.ovyn@ugent.be
Telefoon
09 264 90 11
0494 68 84 53
Categorie
assistent
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
0494 68 84 53
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
directiemedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 264 90 11
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.