Mia Loccufier

E-mail
mia.loccufier@ugent.be
Telefoon
09 264 55 87
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Systeemtheorie, identificatie en modellering
Controle
Akoestiek, geluid en trilling
Opleidingsonderdelen
Modelleren en regelen van dynamische systemen
Dynamica van constructies
Mechanische trillingen
Systeemdynamica

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
hoofddocent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 125
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 55 87
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.