Bart Dhoedt

E-mail
bart.dhoedt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel imec
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Software Engineering Lab 1
Informatica
Informatica
Softwareontwikkeling

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
IMEC Postdoctoraal onderzoeker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 49 21
09 331 49 22
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.