Dominique Blommaert

Categorie
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.