Marc De Batist

E-mail
marc.debatist@ugent.be
Telefoon
09 264 45 87
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemene en interdisciplinaire aardwetenschappen
Stratigrafie - sedimentologie
Oceanografie - mariene geologie - limnologie
Opleidingsonderdelen
Structurele geologie met geologische kaartoefeningen
Geologie van Belgiƫ
Geofysica
Paleoclimatology and Climate Change
Integrated Limnological Field Course
Geologische kartering A

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 1ste verdieping lokaal 053
Telefoon
09 264 45 87
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.