Ilse De Bourdeaudhuij

E-mail
ilse.debourdeaudhuij@ugent.be
Telefoon
09 331 00 22
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 331 00 22
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27

Directie Onderwijsaangelegenheden

Functie
directeur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33 UFO
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.