Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 6de verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 39 90
09 264 41 56
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.