Xavier Saelens

E-mail
xavier.saelens@ugent.be
Telefoon
09 331 36 20
046 826 57 46
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
Opleidingsonderdelen
Gastheer-virus interacties

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
hoogleraar
VIB expert scientist
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
FSVM 2 (Locus) - Resto Ardoyen, 1ste verdieping lokaal 113
Telefoon
046 826 57 46
09 331 36 20
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.