Ronald De Meyer

E-mail
ronald.demeyer@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ontwerpend onderzoek
Caad
Geschiedenis van architectuur en stedenbouw
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis van de hedendaagse constructie: capita selecta
Masterstudio A

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
hoogleraar
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.