Dirk De Bacquer

E-mail
dirk.debacquer@ugent.be
Telefoon
09 332 36 83
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Biostatistiek
Epidemiologie
Preventieve geneeskunde
Opleidingsonderdelen
Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek
Medische statistiek en epidemiologie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 4
9000 Gent
Werkplaats
4de verdieping lokaal 038
Telefoon
09 332 36 83
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.