Stefaan De Henauw

E-mail
stefaan.dehenauw@ugent.be
Telefoon
09 332 36 79
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Voeding en Volksgezondheid

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 5
9000 Gent
Werkplaats
4de verdieping lokaal 011
Telefoon
09 332 36 79
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.