Philippe Crombé

E-mail
philippe.crombe@ugent.be
Telefoon
09 331 01 53
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Archeologie van de menselijke cultuur
Archeologie van het landschap
Pre- en protohistorie
Opleidingsonderdelen
Pre- en protohistorie
Inleiding tot de materiaalstudie
Practicum: materiële cultuur van de Steentijden
Archeologische onderzoekstutorial: pre- en protohistorie

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 007
Telefoon
09 331 01 53
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.