Bart Steyaert

E-mail
bart.steyaert@ugent.be
Telefoon
09 264 34 11
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Operationeel onderzoek
Computerachitectuur en performantiemodellering
Operationeel onderzoek

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon
09 264 34 11
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.