Christophe Leys

E-mail
christophe.leys@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Natuurkunde
Natuurkunde I
Natuurkunde II
Fysica 1
Fysica

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41 B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 38 27
09 264 38 29
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.