Christophe Leys

E-mail
christophe.leys@ugent.be
Telefoon
09 264 38 27
09 264 38 29
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fysica van plasmas
Opleidingsonderdelen
Natuurkunde
Natuurkunde I
Natuurkunde II
Fysica 1
Vakoverschrijdend project

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 38 27
09 264 38 29
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.