Bernard De Baets

E-mail
bernard.debaets@ugent.be
Telefoon
09 264 59 41
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Differentiaalvergelijkingen
Probabilistische modellen
Kansrekenen en statistiek

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 41
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.