Bernard De Baets

E-mail
bernard.debaets@ugent.be
Telefoon
09 264 59 41
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Differentiaalvergelijkingen
Kansrekenen en statistiek

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 41
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.