Hans Van Vlierberghe

E-mail
hans.vanvlierberghe@ugent.be
Telefoon
09 332 23 70
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
MASTERPROEF I: wetenschappelijke stage
Wetenschappelijke verdieping in gastro-enterologie
MASTERPROEF II
Voedingsleer en pathologie

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
gewoon hoogleraar
FWO Fundamenteel klinisch mandaat
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 1
9000 Gent
Telefoon
09 332 23 70
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.