An Vierstraete

E-mail
an.vierstraete@ugent.be
Telefoon
09 264 39 48
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
studieloopbaanadviseur
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 040C
Spreekuren
ma 08.00 - 09.00
Telefoon
09 264 39 48
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.