Luc Lavrysen

E-mail
luc.lavrysen@ugent.be
Telefoon
09 264 69 27
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Constitutioneel en bestuursrecht
Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht
Omgevingsrecht
Opleidingsonderdelen
Grondige studie: milieurecht
Milieurecht
Milieurecht
Milieurecht
Milieurecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 27
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.