Patrick De Baets

E-mail
patrick.debaets@ugent.be
Telefoon
09 331 04 94
09 331 04 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Karakterisering van materialen
Tribologie
Vermoeiing en schadedetectie
Opleidingsonderdelen
Port Technology
Machineonderdelen
Werktuigkunde
Machine-elementen
Machine-elementen
Werktuigkunde en bouwkunde

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Werkplaats
46 Metallurgie, 1ste verdieping lokaal 021
Telefoon
09 331 04 94
09 331 04 89
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Decanaat faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Functie
decaan
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 79 50

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs

Functie
diensthoofd
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 55 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.