Filip De Fruyt

E-mail
filip.defruyt@ugent.be
Telefoon
09 264 64 73
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Differentiële psychologie
Loopbaanplanning en -ontwikkeling

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 045
Telefoon
09 264 64 73
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.