Xavier Gellynck

E-mail
xavier.gellynck@ugent.be
Telefoon
09 264 59 23
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Economie
Landbouw- en voedingseconomie
Sensory Analysis

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Landbouweconomie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 23
Telefoon Secretariaat
09 264 59 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.