Wim Declercq

E-mail
wim.declercq@ugent.be
Telefoon
09 331 36 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Moleculaire biologie I
Geïntegreerd practicum: basis biotechnologie

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
71 VIB voorbouw, 1ste verdieping lokaal 111
Telefoon
09 331 36 89
Telefoon Secretariaat
09 331 36 00
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.