Mieke Van Herreweghe

E-mail
mieke.vanherreweghe@ugent.be
Telefoon
09 264 37 90
Categorie
zelfstandig academisch personeel
lid Raad van Bestuur
lid Bestuurscollege
Onderzoeksdisciplines
Diachrone taalkunde
Contrastieve taalkunde
Sociolinguïstiek
Opleidingsonderdelen
Engelse taal- en tekstvaardigheid III

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 37 90
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15

Kabinet van de Vicerector

Functie
vicerector
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25 Rect.1
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 30 02

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
lid Raad van Bestuur
Lid Bestuurscollege
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 90

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.