José Martins

E-mail
jose.martins@ugent.be
Telefoon
09 264 44 69
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Spectroscopie
Fysische organische chemie
Structuuranalyse
Opleidingsonderdelen
Structuuranalyse
Gevorderde NMR spectroscopie: toepassing op structuuranalyse
Geschiedenis van de chemie
Chemische structuren
Chemische structuren
Structuuranalyse

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Telefoon
09 264 44 69
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.