Thierry Christiaens

E-mail
thierry.christiaens@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Klinische farmacologie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 2
9000 Gent
Werkplaats
1ste verdieping lokaal 018
Telefoon
09 332 55 44
09 332 58 00
09 332 33 34
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.