Piet Bracke

E-mail
piet.bracke@ugent.be
Telefoon
09 264 68 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociologie van het gezin
Sociale psychiatrie, mentale gezondheid, problematisch middelengebruik en compulsief gedrag
Sociale epidemiologie
Opleidingsonderdelen
Gezondheidssociologie
Menswetenschappen
Actuele maatschappelijke problemen
Sociology of Health and Illness
Sociology of Health and Illness

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Korte Meer 5
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 03
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.