Jan Vanfleteren

E-mail
jan.vanfleteren@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel imec
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Hardware-ontwerpproject

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
gewoon hoogleraar
IMEC Postdoctoraal onderzoeker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
126 iGent, 6e verdieping lokaal 024
Telefoon
09 264 53 60
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.