Geert Baert

E-mail
geert.baert@ugent.be
Telefoon
09 243 24 99
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Plantenvoeding en bodembeheer
GIS
Tropische bodemkunde
Bodemkunde

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoofddocent OP3
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Werkplaats
Gebouw C, eerste verdieping lokaal 137
Telefoon
09 243 24 99
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.