Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
gastprofessor
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 38 12
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.