Aart de Kruif

E-mail
aart.dekruif@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 76 52
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.