Gilbert Van Stappen

E-mail
gilbert.vanstappen@ugent.be
Telefoon
09 264 37 62
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Aquacultuur en visserij
Opleidingsonderdelen
Marine Fish Larviculture
Internship Sustainable Management of Aquatic Resources
Project Sustainable Management of Aquatic Resources
Aquaculture Nutrition

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 62
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.