Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 80
Fax
09 264 77 96
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07

Faculteit Diergeneeskunde
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Diergeneeskunde

Functie
diensthoofd
Adres
Salisburylaan 133 D6 ingang 2
9820 Merelbeke

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.