Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 80
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07

Faculteit Diergeneeskunde
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Diergeneeskunde

Functie
diensthoofd
Adres
Salisburylaan 133 D6 ingang 2
9820 Merelbeke

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.