Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 023
Telefoon
09 264 49 14
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.