Leo Storme

E-mail
leo.storme@ugent.be
Telefoon
09 264 49 14
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
Cryptografie en codeertheorie
Opleidingsonderdelen
Galoismeetkunde
Discrete wiskunde I
Automaten, berekenbaarheid en complexiteit

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 023
Telefoon
09 264 49 14
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.