Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 054
Spreekuren
wo 17.15 - 18.00
Telefoon
09 331 29 53
09 264 40 98
09 264 40 85
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.